More
    Home Tags Nina Modell

    Tag: Nina Modell

    Licentiatseminarium i pedagogik vid Linnéuniversitetet | Att tävla för betyg – gymnasieelevers bild av idrott och hälsa genom bedömningspraktiken av Nina Modell | 21 augusti 2018 kl 13.00 i...

    Elevernas uppfattningar har studerats med hjälp av fokusgruppsintervjuer med inspiration i tre olika vinjetter. I studien deltog 38 elever på fyra olika gymnasieskolor. För att vidare kunna förstå och analysera elevernas uppfattningar användes ett nyinstitutionellt perspektiv där normativa, regulativa och kulturella villkor står i förgrunden.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial