More
  Home Tags Martin Friis Andersen

  Tag: Martin Friis Andersen

  Spændende og indsigtsfuld idrætshistorie med et samfundsfagligt perspektiv

  Med relevanta och fokuserade inblickar i idrottshistorien har Hans Bonde och Stanis Elsborg i Med kroppen ind i kulturen: Idrætshistoriske strejflys (Syddansk Universitetsforlag) skrivit en lärobok för gymnasiet som också kan vara av intresse för en bredare kulturintresserad läsekrets. Martin Friis Andersen har recenserat boken, och finner att den, oaktat vissa historiografiska anmärkningar, inbjuder till diskussion om idrottens roll ett historiskt och samhällsperspektiv.

  A Financial and Commercial History of the Olympic Games

  Putting scandals, terrorism and boycotts as well as pure sporting achievements to the side, Stephen R. Wenn and Robert K. Barney zoom in on the ever important issues of marketing, media rights and brand management in their own take on Olympic history, The Gold in the Rings: The People and Events that Transformed the Olympic Games (University of Illinois Press). Martin Friis Andersen found that the book has much to commend it.

  Danish female athletes and the development of the Olympic Games

  Renowned Danish sport historian Else Trangbæk, now Professor Emerita, keeps up her good work analyzing Danish elite sports throughout history. Her latest offering, Olympiske kvinder: Om topsport og kvindeliv gennem 100 år [Olympian women: Elite sports and women’s lives during 100 years] (Syddansk Universitetsforlag) is reviewed in English by Martin Friis Andersen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial