More
    Home Tags Karriärövergångar

    Tag: karriärövergångar

    Forskarprofil | Sverker Fryklund, Malmö högskola

    Befattning Fil lic, universitetsadjunkt Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö sverker.fryklund@mah.se Forskningsinriktning Sport psychology Career transition for student athletes Pågående projekt Career transition for student athletes, a longitudinal study Publikationer Swedish student-athletes’ within-career transitions (Licentiate Thiesis) Malmö: Malmö högskola 2012 ”Time, Money, and Support: Student-Athletes’ Transition to High Achievement Sport" (with Urban Johnson) Athletic Insight, Volume 14, Issue 2 - Summer, 2012 Athlete’s transition to high achievement sport (conference paper) 2008 På...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial