More
    Home Tags Jakob Haahr

    Tag: Jakob Haahr

    En bildningsresa genom danskt turfriluftsliv

    Jonas Mikaels, själv doktor i friluftsliv, recenserar Jakob Haahrs avhandling från 2016, Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: Et studie fra Det Sydfynske Øhav (Syddansk Universitet), och är mäkta imponerad av boken i dess helhet, inte minst avseende metodologin, och då främst av det autoetnografiska kapitlet, som ”är helt lysande”.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial