More
    Home Tags Helene Rafstedt Johnsson

    Tag: Helene Rafstedt Johnsson

    Idrottslärare och skolsköterskor kan samverka kring barns motoriska utveckling och lärande

    Många barn börjar skolan med en otränad, oerfaren motorik och får ofta svårt att delta i kamraters fysiska rörelselekar. I den här artikeln uppmärksammar Ingegerd Ericsson och Helene Rafstedt Johnsson det här problemet och konstaterar att motorikobservationer i samband med skolstarten ger möjlighet att tidigt fånga upp barn som behöver extra motorikträning. Författare pekar på Elevhälsans viktiga roll att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.