More
    Home Tags Craig Williams

    Tag: Craig Williams

    Studenthandbok om kvantitativ idrottsforskning

    Anna Maria Holmbäck Universitetslektor, Lunds universitet  Craig Williams & Chris Wragg Data Analysis and Research for Sport and Exercise Science 176 sid, hft. London: Routledge 2004 BÖCKER SOM PRESENTERAR de ofta krångliga statistiska analyserna på ett lättillgängligt sätt är alltid eftersökta av studenter som står i begrepp att skriva ett examensarbete. Den här boken vänder sig till just den målgruppen. Författarna, som är lektorer i idrottsvetenskap (eng. sport and...