More
  Home Tags Conferences: Sport and integration

  Tag: Conferences: Sport and integration

  Endagskonferens om idrott, social utsatthet och integration | Platinum Cars Arena, Norrköping, tisdag den 27 september 2022, kl 10:00–16:30. Anmälan senast den 13/9 2022

  Vad betyder idrotten för dagens samhälle? Hur kan idrott förstås i relation till social utsatthet och bidra till att skapa integration? Vi bjuder in till en unik konferens som fokuserar på samverkan och tvärsektoriellt kunskapsutbyte. Konferensen utgör ett forum för ömsesidigt lärande och spridning av idéer, kunskap och inspiration. Konferensen ger konkreta bidrag och exempel på hur olika organisationer och aktörer kan arbeta med att utveckla idrott i och för dagens samhälle!

  Call for Papers | “Disrupting the Good Intentions of Sport (as a Tool for Inclusion and Integration)” | Linköping University, August 15–17 2018. Call ends February 4, 2018

  Sport has been proposed as a potential facilitator for ‘integration’ and ‘social inclusion’ of migrant populations into hosting countries. In this workshop, we welcome papers that are investigating the field of sport and physical activity through a critical lens, highlighting the challenges within existing traditions and working towards inclusive and participatory practices.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial