More
  Home Tags Campus Sogndal

  Tag: Campus Sogndal

  Førsteamanuensis/ førstelektor i samfunnsvitskaplege emner i idrett till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Arbeidsoppgåver innan etter- og vidareutdanning- og/eller kurs og oppdragsverksemd kan og vere aktuelt, avhengig av søkaren sin kompetanse og instituttet sine behov. Det er forventa deltaking i forskingsaktiviteten på instituttet/fakultetet. I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid. Tilsette søkar om tid til forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for utdanningane ved instituttet.

  Førsteamanuensis/ førstelektor i friluftsliv till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Det er forventa deltaking i forskingsaktiviteten på instituttet/fakultetet. I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid. Tilsette søker om tid til forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for utdanningane ved instituttet.Ekskursjoner er ein del av undervisninga ved instituttet og ein må ved behov delta på desse.

  Førsteamanunesis/ førstelektor/ høgskolelektor i friluftsliv, vikariat, till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillingane er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er nærfriluftsliv, friluftslivspedagogikk, bre-, fjell- og naturkjennskap, klatring, vinterfriluftsliv, friluftsliv, kultur og samfunn, naturbasert turisme, naturguiding og vitskapleg metode.

  Førsteamanuensis/ førstelektor i kroppsøving og fysisk fostring till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillinga er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga, praktisk pedagogisk utdanning, bachelor i idrett og kroppsøving, fagdidaktikk og  undervisningslære på idrett årsstudium og fysisk fostring i barnehagelærarutdanninga.

  Førsteamanunesis/ førstelektor/ høgskolelektor i kroppsøving og fysisk fostring, vikariat, till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillingane er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal.Fagområda vi søker særleg kompetanse i er kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga, praktisk pedagogisk utdanning og bachelor i idrett og kroppsøving, undervisningslære på idrett årsstudium og fysisk fostring i barnehagelærarutdanninga.

  Førsteamanunesis/ førstelektor i idrett till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Stillingane er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er aktivitetslære, undervinsingslære, ferdigheitslære, personleg trenar, treningslære, coaching i idrettspsykologi, bevegelseslære, anatomi, motorikk og vitskapleg metode.I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid.

  Førsteamanuensis / førstelektor/ høgskolelektor i idrett, vikariat, till Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Søknadsfrist 28. november 2018

  Fagområda vi søker særleg kompetanse i er aktivitetslære, undervisningslære,  ferdigheitslære, personleg trenar, treningslære, bevegelseslære,coaching i idrettspsykologi,  anatomi, motorikk og vitskapleg metode. Søkaren må ha kompetanse i idrett/ kroppsøving /friluftsliv eller eit anna fag/fagområde med stor relevans for stillinga.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial