More
    Home Tags Alan Rappaport

    Tag: Alan Rappaport

    Finsk folkidrott fotograferad

    Maximilian Stejskals originella doktorsavhandling från 1954, Folklig idrott (Svenska litteratursällsk. i Finland), uppmärksammas ånyo i ord men framför allt i bild i och med utgivningen av Maximilian Stejskal: Folklig Idrott (Edition Patrick Frey). Isak Lidström, förundras, gläds och imponeras av Stejskals djärva avhandlingen och av det märkvärdiga bildmaterialet.