More
  Home Tags Träningslära

  Tag: träningslära

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära och fysiologi (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Ansök senast senast den 26 april 2018

  I anställningen ingår undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå samt efter uppnådd docentkompetens, handledning inom forskarutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att använda olika test- och analysmetoder för lagidrotter, medverka inom ämnesutveckling inom idrottslära, samt att belysa kopplingen mellan teori och praktik inom tävlingsidrott.

  Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning träningsläxa, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Tjänstens inriktning är undervis­ning i anatomi, rörelselära samt träningslärans didaktik, främst inom det hälsopedagogiska programmet samt lärarutbildningen vid GIH. Den som får tjänsten förväntas medverka i forsknings- och utveck­lings­arbete samt vara intresserad av att integrera teori och praktik.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial