More
    Home Tags Barnverket

    Tag: Barnverket

    Har förskola, skola och fritidsverksamhet blivit en riskfaktor för våra barns hälsa och lärande? Barnverket bjuder in till heldagskonferens 14 mars

    Välkomna till BARNverkets konferens om barnhälsoperspektiv, arbetsmiljö och föräldrainflytande i förskola, skola och skolbarnomsorg! Elevernas resultat i den svenska skolan är omdiskuterade och i debatten lyfts främst pedagogiska faktorer fram. Men BARNverket vill lyfta avsaknaden av ett barnhälsoperspektiv som en risk- och ohälsofaktor i det svenska skolväsendet – om eleverna inte mår bra och tillåts verka i en hälsosam miljö blir resultaten därefter. Barn far...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial