Om trening og nyttårsforsetter

0
712

Det sies at det aldri er for sent å starte med trening, og mange vil hevde at det er lettere å starte nå ved inngangen til et nytt år. Det er imidlertid ikke noe magisk med datoen 1. januar. Statistikken viser heller at hvis du begynner å trene på denne dagen, så kommer du til å slutte – mange i løpet av den første måneden og nesten alle i løpet av året.

Trening er ferskvare og treningseffekt avhenger av en viss kontinuitet. Treningen bør derfor ikke arte seg som en sprint, men heller som et maraton. Det gir således mer mening å snakke om et «livsstilsforsett» enn et nyttårsforsett. For hva er vel egentlig et nyttårsforsett annet enn et mål man setter seg utelukkende for det nye året, som blir erstattet av et nytt året etter?

Hvis du ønsker å starte med trening så trener du nødvendigvis lite i utgangspunktet. Motivasjonsteori forteller oss at trening, dersom man tar sikte på å holde på mer enn et halvt års tid, bør være motivert av vår indre stemme snarere enn ytre påvirkningsfaktorer. Man må gjøre jobben selv, ingen andre kan gjøre den for deg. Også innenfor trening er man altså sin egen lykkes smed. Snarveier finnes, men leder sjelden dit man ønsker. Ofte fører de tilbake til start.

Videre er det avgjørende at treningen, for at den skal vedvare, internaliseres som en selvsagt og naturliggjort del av hverdagslivet. Det gjelder derfor å starte i det små og gå forsiktig frem. Vær varsom med å anvende «Bjørn Dæhlie-taktikken» om å gå hardt ut og øke etter hvert. Da kommer du til å sprekke.

Digitalisering av trening gir mange muligheter, men også farer. Ikke la deg lure av reklamenes budskap om at nytt treningsutstyr er nødvendig, eller av duppeditters eller sosiale mediers implisitte anbefaling om at all trening bør dokumenteres og deles. Konsentrer deg først og fremst om treningen per se, så får det sekundære nettopp komme i annen rekke. Les gjerne treningsblogger, men ikke ta alt for god fisk. Videre kan det, om man ønsker å distansere seg fra kroppspress, være fornuftig å velge sine instagram-kjendiser med omhu. Ikke alle «influencere» er gode forbilder, ei heller når det gjelder kropp og helse.

Mange håpefulle nyttårsentusiaster velger seg treningssenteret som treningsarena. Det kan være fornuftig i og med at man her kan trene innendørs uten å fryse, i tillegg til at man kan få faglig rådgivning og velge mellom ulike treningsaktiviteter i gruppe eller på egenhånd. Trim i skog og nærmiljø er et fullgodt alternativ til treningssentrene eller som et supplement, særlig om man ikke fenges av treningssentrenes kommersielle logikk eller rett å slette bare ønsker å svette alene uten at andre observerer det.

Det viktigste er uansett at du bruker den kroppen du har og begynner i det små – og et godt (trenings)år skal du få.

Previous articleSprintlangrenn i retning skicross, men beholder foreløpig sin egenart
Next articleLekkasjer til besvær
Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, (idretts)sosiologi, forskningsgruppen RESPONSE, Nord universitet, Bodø. Hovedinteresser: • Idrettsmodernisering: publikum, supporterskap, fankultur, fotballkultur, idrettsteknologi, kroppsbygging og ungdomsidrett i form av idrettslag (organisert idrett), kommersielle treningssentre og livsstilsidrett. • Sivilsamfunn: ulikhet, individualisering, sosial kapital, sosial brobygging, identitetsforming, sosial identitet og selvpresentasjon. • Kultursosiologi: tidskomprimering, konsumkultur, ritualer, sivilisering og sportisering, distingverende adferd, interaksjonspåskudd og situasjonsdomestisering. [Associate Professor, Faculty of Social Sciences, (sociology of) sport, research group RESPONSE, Nord University, Bodø. Main interests: • Modernisation of sport: spectatorship, supporter culture, fandom, football culture, sport technology, fitness and youth sport in terms of club sport (organised sport), commercial gyms and lifestyle sport. • Civil society: inequality, individualisation, social capital, social bridging, identity formation, social identity and self-staging. • Cultural sociology: compression of time, consumer culture, rituals, civilisation and sportisation, distinctive behaviour, interaction pretext and situational domestication.]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here