juli 2017

Rugby cuts show fragility of women’s place in sports marked ‘masculine’

After a weekend of English women’s sport success, the Rugby Football Union reminds us that the inroads to guy-space are fragile. The weekend of 22/23 July was a pretty good couple of days…

Samling vid pumpen

Nedan följer några kommentarer till regeringens pressmeddelande ”Samling för daglig rörelse”. Ur pressmeddelandet (1) Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är…