november 2016

Idrottens förtvinande i trångsynta debatter

Den svenska idrottsmodellen bygger bland annat på det ideella. Grundtanken om idrotten är ofta att den är god, att den fostrar. Idrottsforskaren Jay Coakley går så långt att han menar att det finns…

Ett leende liv – ett hälsosamt liv?

Nedan följer reflektioner om hälsa i relation till vad elever förväntas lära sig i skolämnet idrott och hälsa. Det finns inga enkla svar på vad hälsa kan eller bör vara i ämnet –…