december 2016

Olympics or bust

The year 2016 will go down in history as the year when Finnish sports went bust. Traditionally, ‘sports’ and ‘Olympic sports’ have been synonymous in Finland, and sports-loving Finns have been able to…

Sambandet mellan fysisk aktivitet och stillasittande påminner om sambandet mellan generositet och egoism

Jag var alldeles nyligen handledare till två studenter som skrev om arbetslösa och deras stillasittande och fysiska aktivitet. Den fysiska aktiviteten har undersökts mycket och det finns en del undersökningar om vad alltför…

Till minne av Rolf Jonsson

Jag vill ta tillfället i akt och skriva några minnesord över Rolf Jonsson, som gick bort den 28/11 2016. Rolf arbetade på Högskolan Dalarna och var aktiv på idrottsforum.org. Rolf var lektor i sociologi och…