augusti 2013

Heta idrottsdiskussioner innan idrottskonferensen regnade bort i en tyfon

Med stor ödmjukhet ser jag tillbaka på de senaste tre veckorna då jag har semestrat i Sydkorea och bland annat tittat på den olympiska byn inför 2018, varit på konferens i Taipei med…

Mixing politics and play: Russian protests and sporting boycotts

The mantra that “sport and politics don’t mix” was always false and misleading, but in the age of Twitter it’s absurd. Calling for boycotts of high-profile sporting events is an established political tactic…

Om användningen av avgrunder

Tänk för ett ögonblick på dig själv som en förnimmande varelse… Du ser, hör, smakar, luktar och känner. Men själva upptagningsapparaturen är främst fokuserad till huvudet, och då företrädesvis dess främre del. Med…

”Visa dig inte här igen förrän du har ändrat åsikt”

”Visa dig inte här igen förrän du har ändrat åsikt” hojtade tränaren efter mig när jag lämnade träningen – dessförinnan hade jag haft några mindre positiva synpunkter på träningsupplägget, synpunkter som uppenbarligen inte…

Coping with a credibility crisis

When a few elite sprinters recently tested positive for stimulants, a Finnish tabloid solicited comments from a sports scholar locally known as a critic of the anti-doping ideology. According to Iltalehti’s interview, the…