september 2019

How hockey can combat climate change

It’s late September, and after the long, hot and tedious summer, the hockey season has finally begun in earnest. By hockey, of course, I mean the fast-paced sport played on frozen surfaces, and…

VARs paradoksale logikk til besvær

VAR-forkjemperne skal få oss til å tro at fotball er svart-hvitt, at noe enten er fullstendig rett eller helt galt. Slik er det imidlertid ikke. Det er flere aspekter ved VAR som strider…