juli 2016

Keeping Score: The Sociology of Sport and Media

For many years, sociologists mostly shied away from analysing sport in much the same way as they avoided any deep engagement with other forms of popular culture such as television. Everyday pleasures, it…

Rotten Russkies vs. noble Norwegians

Contrary to conventional wisdom, today’s Russia-bashing in sport is not a replay of Cold War animosities. Or, to put it otherwise, the furor over Russian athletes’ apparently liberal use of performance-enhancing substances is…

Medaljer som empiri?

Vad berättar (inte) medaljer om idrottskulturer? Vissa medaljer lyfter i bilden fram den geografiska platsen (landet/staden), så är fallet gällande de två danska loppen i Roskilde och Köpenhamn. På dessa två medaljer framgår också…