mars 2016

Socialt entreprenörskap, men inte inom idrottsrörelsen

De nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland samarbetar för att stärka Nordens position som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Samarbetet fortgår genom Nordiska…

Íþróttasaga Laugarvatn

The story of the Sport and Health Science Department in Laugarvatn seems to have come to an end. Íþróttakennaraskóli Islands started in 1943 as a public school. The school was located in Laugarvatn…

Why Sport Needs Sociology and Why Sociology Needs Sport

Sport Needs Sociology Organised sport has the power of its global popularity, political resonance and economic weight. But sports organisations can lose social and ethical perspective because, in an intensely competitive and increasingly…

Male Safety First? A «Headguard-free» Rio 2016 Olympic Games

The international boxing association (AIBA) recently confirmed that the upcoming Rio 2016 Olympic Game will be held “Headguard-free” (for male boxers only). For those who do not follow international boxing, AIBA decided to…