Katarina Schenker

En inkluderande idrottsrörelse med “hygge” och folkhälsa?

I sommar fick jag möjligheten att simma mellan Kastrup och Dragør. Arrangör för eventet var Copenwater, en öppet vatten-simklubb i Köpenhamn. Uppvuxen i närheten av Malmö har Köpenhamnsregionen en särskild plats i mitt…

Den sociale idrottsentreprenören

I går hade vi förmånen att lämna över en vänbok till Per Gerrevall, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Boken Att leda lärande består av tre teman: Leda lärande i akademi och utbildning Leda…

Samling vid pumpen

Nedan följer några kommentarer till regeringens pressmeddelande ”Samling för daglig rörelse”. Ur pressmeddelandet (1) Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är…

Fysisk aktivitet är bra för…?

Emellanåt kommer mer eller mindre högröstade propåer om mer idrott, rörelse och fysisk aktivitet (hädanefter endast benämnt som fysisk aktivitet) inom skolans ram. Utgångspunkterna är överlag följande: Fysisk aktivitet är allmänt nyttigt och…

Vetenskapligt fredade zoner i lärarutbildning

En drivkraft som jag har i min forskning är en strävan efter sådan kunskap som kan vidareutveckla lärarutbildningen i idrott och hälsa. Motiven till att vilja vidareutveckla utbildningen är att idrott och hälsa-ämnet i…

Ett leende liv – ett hälsosamt liv?

Nedan följer reflektioner om hälsa i relation till vad elever förväntas lära sig i skolämnet idrott och hälsa. Det finns inga enkla svar på vad hälsa kan eller bör vara i ämnet –…

Apropå könsuppdelad undervisning

Skolinspektionen har beslutat tillåta en skola ha könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa. Så fort man väljer att diskutera ämnet idrott och hälsa utifrån förutfattade meningar om hur olika ”grupper” är och vad de…

En lovsång till idrottsforum.org

idrottsforum.org introducerade mig i den idrottsvetenskapliga världen. Den idrottsvetenskapliga miljön, där idrottsforum.org var central, inspirerade och utmanade mig, och jag gjorde ett vägval som innebar att jag ändrade avhandlingsområde och skrev en helt…

Medaljer som empiri?

Vad berättar (inte) medaljer om idrottskulturer? Vissa medaljer lyfter i bilden fram den geografiska platsen (landet/staden), så är fallet gällande de två danska loppen i Roskilde och Köpenhamn. På dessa två medaljer framgår också…

När barnen ska stärka varumärket

Svedala är en kommun med ambitioner att klättra på de nationella rankinglistorna. Målsättningen som sattes för fyra år sedan är att bli en av Sveriges 25 bästa skolkommuner. Att bli en ”skolkommun” kan…