mars 2020

All sport is global: A hard lesson from the pandemic

There is a common saying that all politics is local. In the wake of the Covid-19 pandemic, we should invent a new one: all sport is global. In a few short months, worries…

När corona gör sport till e-sport

Barn rör sig för lite. Barn sitter stilla för mycket. Vi har alla hört det. Intresset för att barn ska röra sig mer har varit stort. Rörelse har beskrivits som lösningen på många…