september 2017

Svårt förutsäga
(skidåknings-)framtiden

Att sia om framtiden är svårt. Det finns otaliga exempel på hur människor i det förflutna försökt förutsäga framtiden. Under det teknikoptimistiska 1950-talet trodde exempelvis experter att helikoptern skulle bli “var mans egendom”. Så blev det som bekant…