juli 2015

The 2015 Pacific Games – A Historical Step for Women’s Boxing.

In the last couple of years international amateur boxing has taken many positive steps and reached several milestones in terms of increased gender equality. Here, one of the most significant events has been…

Makten og idretten

Adresseavisen, regionavisen for Midt-Norge, hadde i juni en serie hvor de pekte ut de 20 mektigste aktørene i trøndersk idrett. Selve rangeringen er ikke så interessant, det vil jo alltid være argumenter for…