2016

Olympics or bust

The year 2016 will go down in history as the year when Finnish sports went bust. Traditionally, ‘sports’ and ‘Olympic sports’ have been synonymous in Finland, and sports-loving Finns have been able to…

Sambandet mellan fysisk aktivitet och stillasittande påminner om sambandet mellan generositet och egoism

Jag var alldeles nyligen handledare till två studenter som skrev om arbetslösa och deras stillasittande och fysiska aktivitet. Den fysiska aktiviteten har undersökts mycket och det finns en del undersökningar om vad alltför…

Till minne av Rolf Jonsson

Jag vill ta tillfället i akt och skriva några minnesord över Rolf Jonsson, som gick bort den 28/11 2016. Rolf arbetade på Högskolan Dalarna och var aktiv på idrottsforum.org. Rolf var lektor i sociologi och…

Idrottens förtvinande i trångsynta debatter

Den svenska idrottsmodellen bygger bland annat på det ideella. Grundtanken om idrotten är ofta att den är god, att den fostrar. Idrottsforskaren Jay Coakley går så långt att han menar att det finns…

Ett leende liv – ett hälsosamt liv?

Nedan följer reflektioner om hälsa i relation till vad elever förväntas lära sig i skolämnet idrott och hälsa. Det finns inga enkla svar på vad hälsa kan eller bör vara i ämnet –…

Using Sport to build tolerance, cultural understanding and international cooperation: Barents Sports and The Barents Games

The Barents Region has a population of more than 6 million people and consists of the northern areas of Finland, Sweden and Norway and North-Western Russia. A harsh climate, sparsely populated areas and…

Lip cream for suckers

After toothpaste, beer, meat and other seemingly innocuous substances, lip balm is destined to be the next item on every self-respecting journalist’s list of Ten Best/Worst/Funniest/Craziest Doping Excuses. In fact, it already features…

Apropå könsuppdelad undervisning

Skolinspektionen har beslutat tillåta en skola ha könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa. Så fort man väljer att diskutera ämnet idrott och hälsa utifrån förutfattade meningar om hur olika ”grupper” är och vad de…

Proffboksing og den organiserte idretten

Boksing. The noble art of self-defence. I sin profesjonelle form både fascinerer den og vekker avsky. Den har gitt oss legender som Joe Louis, Ingemar Johansson og Muhammed Ali, og sagnomsuste dueller som…

Look What it Means to Him Interviews: Professor David Rowe

This blogpost consists of an interview with me by Look What it Means to Him, by way of elaborating on various themes contained in my 20+ regular posts that I have so far published at forumbloggen. The…