VISIT IDROTTSFORUM.ORG

Mads Skauge

avatar
30 POSTS 1 COMMENTS
Universitetslektor, Fakultet for samfunnsvitenskap, forskningsgruppen Idrett og samfunn, Nord universitet. Sosial kapital, individualisering, sosial ulikhet og idrett. [Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Centre for Sport and Society, Nord University. Social capital, individualization, social inequality and sport.]