Svårt förutsäga
(skidåknings-)framtiden

1
771

Att sia om framtiden är svårt. Det finns otaliga exempel på hur människor i det förflutna försökt förutsäga framtiden. Under det teknikoptimistiska 1950-talet trodde exempelvis experter att helikoptern skulle bli ”var mans egendom”. Så blev det som bekant inte (ännu så länge, kanske det är bäst att tillägga).

Även idrotten har haft sina framtidssiare; de som spekulerat kring sprängandet av olika drömgränser (inom friidrott t ex) och teknikutvecklingen inom olika områden. Ibland blev det rätt, eller någorlunda rätt, ibland helt fel.

År 1975 förklarade den 66-årige idrottsläraren Bertil Åström, bosatt och verksam i Uppsala, i ”Svensk idrott” (Riksidrottsförbundets tidskrift) att längdskidåkarna hade ålderdomlig utrustning och att de därför åkte relativt långsamt. ”En skidåkare klarar i dag milen på 30-32 minuter. Ingen tänker [utom Åström] på att man springer distansen lika fort. Det b ö r gå fortare med skidor.” Några viktiga orsaker till skidåkarnas saktfärdighet var enligt Åström knuten till utrustningen: ”Skidans utveckling är minst 50 år efter sin tid, säger Bertil Åström. Ju smalare skida, desto snabbare. Varför görs inte skidorna smalare? Och varför har man kvar den höga spetsen fram?” På dessa punkter kom också Åström att få rätt, skidorna blev från och med 1970-talets mitt allt smalare och skidspetsarna allt mindre markerade. På vissa skatingmodeller saknas idag nästan helt den upphöjda spetsen. Utöver dessa förändringar efterlyste Åström också en mer radikal förändring, nämligen att skidåkarna skulle sluta använda stavar. ”Diagonalåkningen är snabbare än stakningen!”. Åström förutsåg, och hoppades på, en skidåkarframtid utan stavar. Men så blev det inte. Nu stakas det som aldrig förr och diagonalåkning är sällsynt, och/eller via tävlingsregler en framtvingad teknik.

Hur tror vi längdskidåkningen ser ut om 40 år? Kan exempelvis skidorna bli smalare? Knappast. Men är de inte onödigt långa? Vad säger expertisen?

1 COMMENT

  1. Tror väl man kommer att utveckla aerodynamiken på dräkten. Kommer man att utveckla något som påminner om cyklingens tempohjälm?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here