Forskarprofil | Jonny Hjelm, Umeå universitet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

jonny-hjelm-2013


Befattning

 • Professor i historia

Adress

 • Institutionen för idé- och samhällsstudier
  Umeå universitet
  901 87 Umeå
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Arbetslivshistoria, fackföreningshistoria, genushistoria, idrottshistoria

Pågående projekt

 • Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-200

Publikationer i urval

 • “Fotbollsrörelsen i Sverige”, i Jonny Hjelm & Peder Aléx, Efter Arbetet. Studier av svensk fritid. Studentlitteratur, Lund 2000.
 • “Fotbollsamazonerna från Öxabäck”, i Idrott, Historia & Samhälle, Svenska Idrottshistoriska Föreningens Årsskrift 2002.
 • (tills med Eva Olofsson) “A break-through: Women´s Football in Sweden”, i Kick off A New Era: Women´s Football in the World, ed Fan Hong & J A Mangan. UK 2003
 • Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965-1980 Umeå: Boréa förlag, 2004
 • Hundra år med Handels. Monografi, Handelsanställdas förbund, Stockholm 2006
 • Fackligt arbete i Älvsborg. Monografi, Handelsanställas förbund, Stockholm 2007.
 • ”Skolidrottens tävlingsfostran 1930-1980”, i Fostran i skola och utbildning. Historiska perspektiv, Anna Larsson red, Uppsala 2010.
 • ”Fotboll på lek och allvar”, i För barnets bästa. En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Johan R Norberg & Johan Pihlblad (red), CIF, Malmö 2011.
 • ”Historikerna och ’tävlingsidrotten’”, i Idrott, Historia & Samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2011. Johan R Norberg & Leif Yttergren (red). Stockholm 2011.
 • ”The bad female football player: Women´s football in Sweden”, Soccer & Society, vol 12, No. 2, March 2011, 143-158.
 • Fackförening i storstad, 1912-2012. Monografi, avdelning 20 I Handelsanställdas förbund, Stockholm 2012.
 • Idrott, tävling och allvar: En kritisk granskning av svensk idrottsforskning Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-03-02

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message