Hur var det möjligt att bedriva forskning förr?

0
172

Rubriken kanske är lite provokativ, men den skapar tankar. Jag har varit gymnasielärare i Mediekommunikation under tre år och universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap de senaste 12 åren. Många gånger har jag fått lov att förklara för eleverna och studenterna hur media och samhället var innan internet kom. Det räcker inte med att förklara det rent faktiska utan för att de ska förstå ordentligt så måste man visa vad det betyder och ge dem en känsla för vad det innebär. Det är en underlig upplevelse när man inser att eleverna och studenterna faktiskt inte kan komma ihåg hur det var före internet. När jag har grävt ner mig i olika databaser och andra sökområden för att hitta relevanta forskningsartiklar, projekt och böcker så har det slagit mig att jag sitter på elevernas och studenternas sida den här gången. Hur lyckades man åstadkomma kvalitativ forskning innan internet fanns? Jo, jag förstår att man satt på de olika universiteten och biblioteken och gick igenom de olika databaserna som fanns och letade böcker och material på alla tänkbara platser. Det gör vi ju även idag. Men det har ju det senaste decenniet varit en explosion av material som man idag kan få tag i via internet, företrädesvis via databaser, men det finns ju även annat material som det går att hitta på annat sätt än via databaser. Var inte forskningen lika omfattande tidigare? Var det inte samma kvalitet på forskningen då det var betydligt svårare att få en ordentlig, global överblick över sitt forskningsområde? Eller kan det vara tvärtom att vi idag har en sådan uppsjö av material som vi kan hitta att allt blir snuttifierat för att vi vill försäkra oss om att visa vi har tagit med all relevant data  och tidigare forskning som finns att finna? Går vi från kvalitet till kvantitet? Är det idag möjligt att kombinera kvalitet och kvantitet utan att missa något? Jag hoppas och tror naturligtvis att detta är möjligt, men tankarna dyker upp då och då. Hur ska jag hinna hitta allt, gräva ner mig i allt jag behöver gräva ner mig i och ändå bli klar i tid. Om vi begränsar oss i vårt sökande leder det till mer kvalitet? Eller är det massiva sökandet den enda vägen till kvalitet?

Att vara doktorand skapar tankar, men det är väl också en del av forskarutbildningen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here