En lovsång till idrottsforum.org

0
696

idrottsforum.org introducerade mig i den idrottsvetenskapliga världen.

Den idrottsvetenskapliga miljön, där idrottsforum.org var central, inspirerade och utmanade mig, och jag gjorde ett vägval som innebar att jag ändrade avhandlingsområde och skrev en helt annan avhandling än vad som från början var tänkt. Mitt avhandlingsarbete inom det idrottsvetenskapliga området (idrottsdidaktik) påbörjades ungefär 2006–2007. Jag kom utifrån, med en något brokig bakgrund från It/naturvetenskaplig ämnesdidaktik/specialpedagogik/inklusions-pedagogiken, och hade skrivit en lic-uppsats om tillgänglighet till högre studier med hjälp av IT.

Idrotten hade tidigare varit central i mitt liv och steget var inte långt till att börja arbeta i Malmös idrottsvetenskapliga miljö, som var i behov av mer personal. Kjell Eriksson, dåvarande och nuvarande redaktör stack en bok i handen på mig och frågade om jag kunde recensera den. Jag förstod inte hur han tänkte när han parade ihop mig med den boken. Bokens innehåll provocerade mig. Men denna gest uppskattade jag. Den var välkomnande till sin form. Jag blev inbjuden och fick en chans när jag var ett förhållandevis oprövat kort i idrottsvetenskapliga sammanhang.

Utöver Centrum för Idrottsforskning som har varit, och fortfarande är väldigt viktig i mitt arbete, uppfattar jag två ’instanser’ som särskilt viktiga i min resa in i den idrottsvetenskapliga världen. Det ena är forskningsseminariet vid malmöinstitutionen där alla tillåts lägga fram sina textalster, dit forskare faktiskt kommer, och där de intresserat diskuterar den framlagda texten utifrån sina kompetensområden. Det var ett privilegium varje gång en samling högt utbildade och kompetenta personer avsatte tid till att läsa och diskutera just min text. Ju livligare diskussioner, ju mer visste jag att det som jag hade skrivit berörde. Att något diskuterades mycket såg jag således inte nödvändigtvis som något avskräckande, snarare blev jag än mer utmanad och inspirerad till att försöka bli tydligare i det som jag skrev.

Den andra ’instansen’ är just idrottsforum.org. Innehållsligt introducerades jag i nya områden. Naturvetenskapen hade jag med mig sedan innan och i viss utsträckning också psykologin. idrottsforum.org bidrog till att jag medvetandegjordes om t ex sociologiska, etnologiska, historiska och filosofiska perspektiv på idrotten. Idrottspedagogiskt introducerades jag av artiklar och recensioner från forskare i Sverige som Lars-Magnus Engström, Claes Annerstedt, Ingegerd Ericsson, Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius. (Det är alltid riskabelt med uppräkningar – de som är nämnda är bara exempel.) Även om jag var pedagog sedan innan så var detta en annan värld. Alla dessa möjliga sätt att förstå idrotten som erbjöds var som… man skulle kunna säga ett smörgåsbord, men jag menar att det bättre kan beskrivas med ett skånskt uttryck – ett gottebord. De olika idrottsvetenskapliga perspektiven öppnade upp för en mängd olika sätt att förstå undervisning i skolämnet Idrott och hälsa och även fostran av barn och unga inom föreningsidrotten. idrottsforum.org, en lättillgänglig (gratis, sökbar, enkel och kompakt) samlingsplats  och ett nätverk, fungerade som ett skandinaviskt idrottsvetenskapligt ”abstract” inom humaniora och samhällsvetenskap. Här gavs möjligheter att gå i närkamp med de idrottsvetenskapliga perspektiven, att utmana gamla sanningar och ingå i en dynamisk process av kunskapande. idrottsforum.orgs tillåtande approach har jag uppfattat som befriande, och att utmana det gängse har dessutom snarare uppmuntrats.

idrottsforum.org kan ses som en föregångare till de sociala medier som finns idag. Under alla år har forumet beskrivits som en webbtidskrift. Med hemsida, e-postlista och nyhetsbrev gavs idrottsforskare förhållandevis tidigt möjligheter att kontinuerligt interagera och nätverka. Idag är forumet kompletterat med nutida sociala medier – med möjligheter att kommentera texter omedelbart och att sprida innehåll via bland annat Facebook och Twitter, dvs forumet har utvecklats än mer mot nätverkande.

idrottsforum.org, menar jag, har bidragit till att idrottsforskningen visar upp en mångfald, och en viktig del i detta är att det ”inte har varit trångt i portgången”. Alla artiklar, recensioner och andra inlägg skrivs på ideell basis, vilket innebär att tillgängligheten till att både publicera sig i och ta del av idrottsforum.org är hög.

Genom idrottsforum.org fick jag möjlighet att medverka i och skriva om olika seminarier och konferenser. SVEBI-konferensen 2009 i Kalmar gjorde att starkt intryck på mig. Den fungerade som en vitamininjektion i mitt avhandlingsskrivande. Jag fick här möjlighet att träffa och ”i verkligheten” se många av de forskare som tidigare bara varit ett namn för mig. Genom att de redan var introducerade genom idrottsforum.org blev det mycket enklare att få kontakt med några av dem – samtalsämnena fanns redan och nätverket var ju dessutom initierat. Kontakterna var viktiga i mina försök att förstå idrottsdidaktiken.

Det har blivit fler texter på idrottsforum.org för min del under åren, och under de senaste åren har jag just skrivit här – på forumbloggen, som beskrivs som ’smolket i glädjebägaren’. Detta inlägg är mycket riktigt en hyllning, och ännu så länge har det inte innehållit smolk. Smolket är just att jag uppfattar att denna hyllning behövs.

Som lärare använder jag texter från idrottsforum.org som underlag för diskussioner eller som introduktion till ett område. Studenterna introduceras på detta sätt både i textens innehåll och för idrottsforum.org, där också de nationella skillnaderna mellan idrottsforskning, och idrott, i Danmark, Norge och Sverige kan skönjas. Min förhoppning är att några av studenterna någon gång kommer att recensera en bok åt idrottsforum.org eller att de skriver en kortare version av sin examensuppsats som de får publicerad på forumet. Jag hoppas också att alla studenterna fortsätter följa idrottsforum.org och att de där nyfiket förkovrar sig och tar för sig av dess godbitar, och att de får kontakt med forskare inom de område som just de är intresserade av.

Vi kanske tycker att idrottsforum.org är en institution med ett starkt nätverk, något som alltid kommer att finnas. Men det är faktiskt inte självklart. Akademiska lärosätens ekonomier styrs en hel del av räknande av jämförbara mainstream-aktiviteter (dvs. sådant som alla lärosäten gör), men idrottsforum.org är ingen ”mainstream-aktivitet”, och kan sålunda bli svår utifrån en sådan logik att motivera som utgiftspost i ett Excel-ark.

Jag vill med detta inlägg uppmärksamma er på att det är viktigt att vi, som använder och nätverkar genom idrottsforum.org också synligt på olika sätt visar vårt stöd för idrottsforum.org.

Previous articleThe anti-gay games must not go on!
Next articleMissing the point over burkinis, breastfeeding and the myths of testosterone
Katarina Schenker is an associate professor in Sport Sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PEH, as well as in the state funded Swedish sports movement. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «School HPE: its mandate, responsibility and role in educating for social cohesion», Sport, Education and Society, (epub ahead of print 2020, with Smith, Philpot, Gerdin, Linnér, Larsson, Mordal Moen& Westlie); «Conceptualising social justice–what constitutes pedagogies for social justice in HPE across different contexts?», Curriculum Studies in Health and Physical Education (2019, with Linnér, Smith, Gerdin, Mordal Moen, Philpot, Larsson, Legge & Westlie); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2019); «Sport and Social Entrepreneurship in Sweden», (2018, eds. Peterson & Schenker, Palgrave Macmillan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here