Den sociale idrottsentreprenören

0
141

I går hade vi förmånen att lämna över en vänbok till Per Gerrevall, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Boken Att leda lärande består av tre teman:

 1. Leda lärande i akademi och utbildning
 2. Leda lärande i samverkan med idrottsfältet
 3. Leda lärande i pedagogiska professioner

På bokens baksida går att läsa:

“Bokens olika kapitel ger sammantaget en rik repertoar av nycklar för att leda lärande på ett kvalificerat sätt och för att tackla några av de utmaningar som lärandefrågorna, internationellt och nationellt, står inför i en tid av stora samhälleliga omställningar. Alla med intresse för frågor om ledning, lärande och pedagogik har utbyte av bokens olika kapitel såväl som i professor Per Gerrevalls verk och gärning.”

Fyra av bokens tolv kapitel är relaterade till idrott, och dessa ingår i det andra temat:

I Idrottsledaren som pedagog av PG Fahlström, Mats Glemne, Marie Hedberg och Susanne Linnér beskrivs en resa, via några genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt, som handlar om ledares lärande och utveckling genom engagemanget i idrott, lärande i den dagliga praktiken, pedagogisk kompetens i idrottsliga sammanhang och om idrottscoachen som pedagog. I kapitlet beskrivs Pers insatser för den akademiska idrottsvetenskapliga utvecklingen på Linnéuniversitetet som avgörande, och han har också bidragit med väsentliga pusselbitar till att förbättra den professionella idrottsliga verksamheten.

Stefan Lunds kapitel Talangidentifikation och idrottskulturer handlar om hur coacher identifierar och väljer ut unga atleter med förväntan om att de ska utvecklas till framtida idrottsstjärnor. Empirin är hämtad från nationellt godkänt idrottsgymnasium med inriktning mot friidrott, simning, gymnastik och golf. Lund vill med kapitlet ge en “vidgad förståelse för hur talangidentifikation kan förstås i relation till olika idrotts- och coachingkulturer samt undersöka om det inom fotbollen finns någon lärdom att dra från andras arbete med talangidentifikation” (s.114).

I Physical education a victim of priorities in Tanzania secondary school beskriver John, D. Kazungu sin avhandlingsstudie som handlar om skolors val att erbjuda skolämnet idrott och hälsa. Vissa väljer att erbjuda ämnet och andra inte. Eftersom ämnets status är låg menar Kazungu att ämnet borde bli ett obligatoriskt ämne, och då skulle ämnets innehåll också kunna nå ut till alla elever, oavsett etnicitet eller socioekonomiska villkor.

Om Per, som var huvudhandledare, skriver Kazungu “His supervisory roles have given me confidence as an academician and his readily available supports continue to develop my career as an academician. Per is ‘my academic role model'” (s. 131).

Alla fick fem minuter för att presentera sina bidrag. Vårt bidrag heter Den sociala idrottsentreprenören (Katarina Schenker Tomas Peterson och Daniel Bjärsholm), och vi började med Stoneslåten ‘Street fighting man’ i 50 sekunder, dvs första versen. Per är gitarrist och Stonesfan. I kapitlet har vi ackompanjerat varje rubrik med ett utdrag från populärmusik från 60-talet. Här följer introduktionen av vårt kapitel:

”Per trodde nog aldrig att han skulle bli entreprenörskapsforskare, och sanningen att säga trodde inte vi andra det heller. Familjen Kamprads stiftelse öppnade dock för oanade möjligheter.

I  samband med en av stiftelsens första utlysningar beviljades vi medel för två år. Projektet startade hösten 2014.

Med på ansökan var Per, Susanne Linnér, Tomas Peterson och jag Katarina Schenker. Sedan anställdes också en licentiand  i projektet som med tiden blev doktorand, Daniel Bjärsholm.

Efter att ha utvärderat statliga sociala satsningar på idrottsrörelsen i form av handslaget och idrottslyftet hade vi börjat intressera oss för idrottslika verksamheter, och här mötte vi vad vi menar är sociala entreprenörer.

Det handlade om idrottsaktiviteter för ensamkommande flyktingbarn, föreningsidrott under den obligatoriska skoldagen, gratis simskola för resurssvaga familjer, olika prova-på-verksamheter och fritidsgårdar på ridskolor.  

 Alla involverade uppfattade att de  arbetade för en god sak. Genom projektet utvecklade vi en samling teser som vi menar karaktäriserar socialt entreprenörskap… och vid närmare eftertanke också Pers arbete.

Vi har förstått vilken tillgång Per är för varje akademisk miljö där han deltar. Han har generöst delat med sig av sin visdom, engagemang och tid. Han har varit mån om att bygga ett hållbart akademiskt system, att värna om ett vetenskapligt förhållningssätt och att skapa trygghet. Samtidigt är han ödmjuk och agerar i bakgrunden utan att framhålla sig själv. Per verkar socialt i den akademiska miljön.

 Teserna som beskriver socialt entreprenörskap handlar om att 

 • korsa gränser – över olika miljöer, över olika ämnen och mellan olika samhällssektorer. Per har exempelvis genom sitt förhållningssätt varit en garant för en flervetenskaplig idrottsvetenskap.
 • använda resurser som medel inte som mål, dvs moroten är inte den ekonomiska belöningen, eller ens den tävlingsidrottsliga resultatinriktade belöningen utan istället är det sociala vinster som är drivkraften.
 • kvalificera det sociala – det behövs en bestämning av vad som kan anses vara ’socialt’ just i relation till det som man studerar, i annat fall riskerar det ’sociala’ att bli ’allt eller inget’. För Pers del har detta handlat om demokratiska humanistiska aspekter i kombination med akademiska värden.

Vi visar också hur uppbyggnaden av en idrottsvetenskaplig institution kan förstås som en social entreprenöriell process, och vi beskriver Per som en social idrottsentreprenör.

 Jag tror att idrottsvetenskapen vid Linné inte på långa vägar hade varit där den är idag utan Pers sociala och  entreprenöriella förhållningssätt.

 Det har krävts sådana förhållningssätt för att ett förhållandevis nytt akademiskt ämne ska ta form och institutionaliseras inom ramen för ett akademiskt lärosäte.”

I kapitlet ingår följande låtlista:

 1. ‘Well what can a poor boy do, except to sing for a rock ‘n’ roll band?’, the Rolling Stones: Street fighting man.
 2. ‘Now to sum up all the pages’, Carole King: Life without love.
 3. ‘Ain’t it good to know that you’ve got a friend’, Carole King: You’ve Got A Friend.
 4. ‘They paved paradise, put up a parking lot’, Joni Mitchell: Big Yellow Taxi.
 5. ‘Oh, life’s about to get good’, Shania Twain: Life’s About to Get Good
 6. ‘Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone’, Bob Dylan: The Times They Are A-Changin’.
 7. ‘Young man, there’s a place you can go’, Village People: YMCA.
 8. ‘There’s something about the kick-off’, Luke Bryan: Here is a Song About Football Lovin’ Girls.
 9. ‘You can walk on the water, drown in the sand, you can fly off a mountaintop, if anybody can’, the Band: Life is a Carnival.
 10. ‘And I’d sell my soul for total control’, Martha Davis and the Motels: Total Control.
 11. ‘The long and winding road’, the Beatles: The Long and Winding Road.
 12. ‘We’ll meet on the other side, there across the border’, Bruce Springsteen: Across the border.
 13. ‘And if you can’t be with the one you love, honey, love the one you’re with’, Stephen Stills: Love the one you’re with.
 14. ‘You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold’, the Rolling Stones: You got the silver.
 15. ‘It’s not time to make a change, just relax, take it easy’, Cat Stevens: Father & Son.
 16. ‘How does it feel to be one of the beautiful people? Tuned to a natural E, Happy to be that way. Now that you’ve found another key, what are you going to play?’ the Beatles: Baby, You’re a Rich Man.

Länk till spellista på Spotify 

Obs! Nr 8, ‘There’s something about the kick-off‘, finns inte på Spotify, men väl på Youtube:  I spellistan är denna ersatt av en annan låt av Luke Bryan. Detsamma gäller för nr 16, ‘Baby, You’re a Rich Man‘, som också finns på Youtube. I spellistan är denna ersatt med en coverversion.

Referenser

Fahlström, P. G., Glemne, M., Hedberg, M., Linnér, S. (2018) Idrottsledaren som pedagog, i Joakim Krantz & Daniel Sundberg (red) Att leda lärande. En vänbok till Per Gerrevall. Växjö: Linnaeus University Press.

Kazungu, J. D. (2018) Physical education a victim of priorities in Tanzania secondary school, i Joakim Krantz & Daniel Sundberg (red) Att leda lärande. En vänbok till Per Gerrevall. Växjö: Linnaeus University Press.

Krantz, J. & Sundberg D. (red) (2018) Att leda lärande. En vänbok till Per Gerrevall. Växjö: Linnaeus University Press.

Lund, S. (2018) Talangidentifikation och idrottskulturer, i Joakim Krantz & Daniel Sundberg (red) Att leda lärande. En vänbok till Per Gerrevall. Växjö: Linnaeus University Press.

Schenker, K., Peterson, T. & Bjärsholm D. (2018) Den sociale idrottsentreprenören. ‘Well what can a poor boy do, except to sing for a rock ‘n’ roll band?’, i Joakim Krantz & Daniel Sundberg (red) Att leda lärande. En vänbok till Per Gerrevall. Växjö: Linnaeus University Press.

Previous articleIs Russia worthy of hosting the World Cup?
Next article2018 World Congress of Sociology of Sport
avatar
Katarina Schenker is an associate professor in Sport Sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PEH, as well as in the state funded Swedish sports movement. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «School HPE: its mandate, responsibility and role in educating for social cohesion», Sport, Education and Society, (epub ahead of print 2020, with Smith, Philpot, Gerdin, Linnér, Larsson, Mordal Moen& Westlie); «Conceptualising social justice–what constitutes pedagogies for social justice in HPE across different contexts?», Curriculum Studies in Health and Physical Education (2019, with Linnér, Smith, Gerdin, Mordal Moen, Philpot, Larsson, Legge & Westlie); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2019); «Sport and Social Entrepreneurship in Sweden», (2018, eds. Peterson & Schenker, Palgrave Macmillan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here