VISIT IDROTTSFORUM.ORG

Mads Skauge

avatar
26 POSTS 1 COMMENTS
Mads Skauge er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. E-post: mads.h.antonsen@nord.no. Stipendiat i sosiologi, forskningsgruppen Idrett og samfunn, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø. Sosial ulikhet, individualisering, sosial kapital, sosiologisk teori, idrettssosiologi og metode. [Phd candidate in sociology, Centre for sport and society, Faculty of social sciences, Nord university, Bodø, Norway. Social inequality, individualization, social capital, sociological theory, sociology of sport and methods.]