Katarina Schenker

Medaljer som empiri?

Vad berättar (inte) medaljer om idrottskulturer? Vissa medaljer lyfter i bilden fram den geografiska platsen (landet/staden), så är fallet gällande de två danska loppen i Roskilde och Köpenhamn. På dessa två medaljer framgår också…

När barnen ska stärka varumärket

Svedala är en kommun med ambitioner att klättra på de nationella rankinglistorna. Målsättningen som sattes för fyra år sedan är att bli en av Sveriges 25 bästa skolkommuner. Att bli en ”skolkommun” kan…

Socialt entreprenörskap, men inte inom idrottsrörelsen

De nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland samarbetar för att stärka Nordens position som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Samarbetet fortgår genom Nordiska…

Íþróttasaga Laugarvatn

The story of the Sport and Health Science Department in Laugarvatn seems to have come to an end. Íþróttakennaraskóli Islands started in 1943 as a public school. The school was located in Laugarvatn…

En tårtdidaktisk reflektion

Skolinspektionen har redovisat en riktad tillsyn över 22 idrottsgymnasiers arbete mot kränkande behandling. Flera av dem (10) har fått föreläggande, vilket innebär att de måste visa att de arbetar med att förbättra sitt…

Vem är mest bränd? Idrottsrörelsen eller idrott och hälsa?

SVEBI – Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning – har just avslutat sin konferens som anordnades i Växjö av Linnéuniversitetet. Ett temablock handlade om ”Hållbart ämne – Idrott och hälsa o framtiden”. Introduktionen till…

Två timmar vid en idrottsvetenskaplig institution

På jobbet kl 08:00. Jag ska ha en föreläsning kl 10:00. Upptäcker att jag saknar en adapter mellan datorn och projektorn. Det slår mig att det finns just en sådan adapter i en…

Möt idrottsforskning – besök SVEBI och Växjö!

Det känns länge sedan nu, 2009, då jag var med på en SVEBI-konferens i Kalmar. Jag fick ansikten kopplade till namn som jag tidigare bara hade läst om i den idrottsvetenskapliga litteraturen. SVEBI…

Den didaktiska reflektionen och examensarbetet

Problemlösning i undervisningen kan jämföras med ett självständigt arbete, som t ex en uppsats. En uppsats utgår ofta från ett problem som ska lösas eller kanske belysas. Arbetet kan egentligen ses som metodikens…

”Education is the genetics of society”

”Education is the genetics of society” skriver Ulf P. Lundgren och refererar till Dewey (1916) som menar att vi måste utbilda nästa generation då vi inte lever för evigt. I en läsvärd artikel,…