Medaljer som empiri?

0
860

Vad berättar (inte) medaljer om idrottskulturer?

IMG_2049

IMG_2051

IMG_2048

IMG_2047

IMG_2050

IMG_2046

Vissa medaljer lyfter i bilden fram den geografiska platsen (landet/staden), så är fallet gällande de två danska loppen i Roskilde och Köpenhamn. På dessa två medaljer framgår också kopplingen till Dansk svømmeunion, som aktivt på olika sätt verkar för att deltagandet i ”Åbent vand”-lopp ska vara säkert och tillgängligt för bredden, dvs. också de som inte har en våtdräkt i sin normalutrustning.

I Halmstad kan man se en tydlig koppling till stadsvapnet, genom ”Tre hjärtan” som ju också är en del av stadens varumärke. På denna medalj finns den arrangerande klubben med i stor stil, som har den röda färgen som sin klubbfärg. En möjlig tolkning är att medaljen med sin röda färg och sina tre hjärtan ska få oss att gilla (känna kärlek för) Halmstad.

Annars kan man med bilden betona betydelsen av själva simningen, vilket man gör i Kalmar, Malmö och i samband med Å-simmet. I Kalmar lyfts tävlingsinslaget genom att porträttera en buckla. Och kanske behöver vissa städer inte mer marknadsföring bildmässigt? Man förväntas veta vad staden står för och känna till kärnvärdena. Jämför med ”Haur du sitt Malmö haur du sitt varden”.

Loppen kan bli en del av både städers och klubbars varumärkesproduktion, och denna koppling kan ibland synas på medaljerna. Jag tror att är det en irreversibel process och att vi kommer att se mer av detta, och tydligare kopplingar till eventuella sponsorer. Möjligen kan man säga att medaljerna också  visar var i denna process som eventet, arrangören och kommunen befinner sig.

Och det finns mer att säga, det här gläntar bara lite på dörren.

Previous article51st World Congress of Sociology of Sport – Sports, Global Development and Social Change
Next articleRotten Russkies vs. noble Norwegians
Katarina Schenker is an associate professor in Sport Sciences at Linnaeus University in Sweden. Her research interests concern inclusion and exclusion of children and youth in PEH, as well as in the state funded Swedish sports movement. Additionally, she investigates the relationship between sport and social entrepreneurship in the context of the Swedish sport model and Swedish sport policy. Some of her recent publications are «School HPE: its mandate, responsibility and role in educating for social cohesion», Sport, Education and Society, (epub ahead of print 2020, with Smith, Philpot, Gerdin, Linnér, Larsson, Mordal Moen& Westlie); «Conceptualising social justice–what constitutes pedagogies for social justice in HPE across different contexts?», Curriculum Studies in Health and Physical Education (2019, with Linnér, Smith, Gerdin, Mordal Moen, Philpot, Larsson, Legge & Westlie); «Teaching physical activity – a matter of health and equality?», Scandinavian Journal of Educational Research (2019); «Sport and Social Entrepreneurship in Sweden», (2018, eds. Peterson & Schenker, Palgrave Macmillan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here