"#Svebi2015" tag

Vem är mest bränd? Idrottsrörelsen eller idrott och hälsa?

SVEBI – Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning – har just avslutat sin konferens som anordnades i Växjö av Linnéuniversitetet. Ett temablock handlade om ”Hållbart ämne – Idrott och hälsa o framtiden”. Introduktionen till…