"Konferanserapport" tag

I møtet mellom praktikere og teoretikere i idretten

    Nordland idrettskrets[1] var denne måneden vertskap til Idrettskonferansen i Nordland. Årets konferanse ble arrangert med temaet “barneidrett + ungdomsidrett = toppidrett?“. Konferansen hadde over 200 deltakere og gikk over tre dager….