Joacim Larsson
Befattning Programansvarig Sport Management vid Högskolan Dalarna, univ.adj. företagsekonomi
Adress

Akademin Industri och samhälle, Högskolan Dalarna, Campus Framtidsdalen, 791 88 Falun.
Tel: 023-77 89 35.
jlr@du.se
Hemsida

Forskningsinriktning

Idrottens kommersialisering, professionalisering och resursanskaffning i synnerhet via sponsring

Pågående projekt Avhandling om övergången från en ideell förening till en kommersiell och professionell verksamhet
På idrottsforum.org

Foundations of Sport Management: Second Edition Andy Gillentine & R. Brian Crow (red) Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2009 (recension 110309)

Sidan uppdaterad 2011–08–31