Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab

uk-flagIn English

Helle Winther & Susanne Næsgaard Gröntved
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


Allerede i de første sekunders møde mellem patient og sygeplejerske taler begge parter kroppens sprog. Kroppen er altid i bevægelse som en stille eller stormfuld dans. Altid signalerende, sansende og kommunikerende gennem spejling, øjenkontakt, berøring og rytmisk og følelsesmæssig afstemning. Kroppens sprog har stor betydning for kontakt, tillid og lederskab i sundhedsprofessionel praksis. Ny forskning viser endvidere, at kroppens sprog kan trænes. Igennem bevægelse, dans, inquiry og praksisnære teoribårne refleksioner. Alligevel er kroppen og ikke mindst bevægelsen ofte overset i professionelle og uddannelsesmæssige sammenhænge. Det gælder også sygeplejerskeuddannelsen på trods af, at det ofte kropsnære møde med sårbare patienter stiller store krav til, at sygeplejersken både kan rumme egne følelser og er i stand til at læse og forstå patientens ofte udelukkende sanselige kommunikation. Denne omsorgskundskab kan erhverves gennem årelang erfaring. Samtidig kan denne dimension af sygeplejegerningen være overvældende for unge sygeplejestuderende. 

Spørgsmålet er derfor, om kommende sygeplejerskers professionalitet kan trænes gennem en fornyet og kollektiv opmærksomhed på kropslighed, sanselighed og kommunikation i sygeplejerskeuddannelsen, og om denne bevidsthed kan læres gennem bevægelse og dans.

UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen i København og Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet har igennem flere år sammen undersøgt, hvordan undervisningsforløb, der kombinerer teori, bevægelsesforløb og et øget fokus på kroppens sprog i klinik kan være udviklende for unge sygeplejestuderendes professionspersonlighed. 

Resultaterne giver konkrete bud på, hvordan uddannelsesinstitutioner og klinisk praksis kan arbejde meget konkret med en svært tilgængelig, essentiel og altid nærværende del af sygeplejefaget. Projektet har fået både national og international opmærksomhed, da det har innovative uddannelsespotentialer, der også kan være inspirerende for andre uddannelsesmæssige sammenhænge.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HELLE WINTHER er lektor og Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring. Københavns Universitet og leder af forskningsgruppen Krop, læring og social forandring. Hun er desuden eksamineret danse- og kropspsykoterapeut og uddannet i Heartfulness. Helle underviser og forsker i dans, bevægelsespsykologi og kroppens sprog i professionel praksis. Hun har udviklet metoder til at kunne bruge dans, bevægelse, berøring, kontakt og kropsbevidsthed som professionel træning af sygeplejersker, undervisere, ledere, jordmødre og pædagoger. Herunder også projektet Dancing Nurses. Hun har holdt et stort antal både nationale og internationale foredragsworkshops for sundhedsprofessionelle og har mangeårigt samarbejde med både sygeplejerskeuddannelse og hospitaler. Hendes praksisnære forskning om Kroppens sprog i professionel praksis bliver også brugt på mange professionsuddannelser. Helle er desuden forfatter, og redaktør på otte bøger og antologier og har publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Helle har modtaget Gerlevprisen i 2019. Derudover har hun tidligere modtaget tre underviserpriser. Herunder en ”Harald”, prisen som årets underviser på Københavns Universitet.

SUSANNE NÆSGAARD GRÖNTVED er lektor og cand.cur. ved Sygeplejerskeuddannelsen, UC- Diakonissestiftelsen. Susanne underviser i sygepleje, og har igennem mange år haft særligt fokus på sygeplejerskers professionsudvikling historisk og aktuelt. I den forbindelse har hun skabt nye undervisningsområder, især med fokus på kompetenceudvikling. Har i 2014, efter et succesrigt forskningsprojekt med Helle Winther angående sygeplejestuderendes udvikling af de professionspersonlige kompetencer, fået implementeret undervisning ud fra det koncept, som de professionspersonlige kompetencer rummer, i de sygeplejestuderendes curriculum, sygeplejefaget. Har efterfølgende udvidet samarbejdet, med yderligere at undersøge de sygeplejestuderendes udvikling af kropslig bevidsthed, igennem blandt andet dans og kropslig berøring mv., der har ført til en styrkelse af deres komme personlige professionsfaglighed. Implementering af undervisningsområdet, har været præsenteret i foredrag, workshop mv., hvilket har skabt meget opmærksomhed i hele sygeplejeprofessionen nationalt som internationalt. Derudover har hun været medforfatter til artikler, omhandlende forskningsprojektet angående udvikling af de sygeplejestuderendes professionspersonlige kompetencer.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.