Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter

🇬🇧 In English


Helle Winther1 & Mathias Sune Berg2
1 Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet;
2 Københavns Professionshøjskole


Denne artikel handler om, hvordan kreative og kunstnerisk inspirerede forskningstilgange kan bruges i bachelor-, speciale- og forskningsprojekter på mangfoldige uddannelser. Vi beskriver, hvad kunstnerisk baserede forskningsmetoder er og giver eksempler på, hvordan man kan anvende poesi, musik, dans, drama, billedkunst, design og film som kreative forskningsmetoder. Vi diskuterer også, hvorfor det er særlig meningsfuldt at inddrage kunstnerisk og æstetisk inspirerede forskningsmetoder på både idrætsuddannelser og professionsuddannelser. 

Disse metoder gør det nemlig muligt at involvere både hjerte, sind og krop hos børn, unge og voksne. Dermed åbnes en særlig mulighed for udforskning af kropslighed, sanselighed og levede erfaringer, som kan være svære at indfange udelukkende igennem sprog. Det gælder især i forskning, som undersøger lære-, være- og udviklingsprocesser i idræt og bevægelse eller projekter, der har fokus på mere generelle relationelle og læringsmæssige problemstillinger. Vi vil derfor igennem artiklen vise, hvordan kunst kan anvendes som enten  undersøgelses- og formidlingsmetode eller forskningsfelt.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HELLE WINTHER er Lektor Ph.d ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og leder af forskningsgruppen Krop, læring og social forandring. Helle underviser og forsker i dans, bevægelsespsykologi og danseterapi. Derudover forsker hun i Kroppens sprog i professionel praksis, herunder kroppens betydning for lederskab og professionel kommunikation. Hun har arbejdet med performative, kunstneriske, fortællende og fænomenologisk inspirerede forskningsmetoder i mange år. Hun tager også aktivt del i internationale forskningsnetværk indenfor Performative Social Science.

MATHIAS SUNE BERG er lektor Ph.d. ved institut for Læreruddannelse. Københavns Professionshøjskole. Mathias underviser i idræt og er udviklingskonsulent i Københavns Professionshøjskoles PlayLab, som er en del af det nationale Playful Learning program. Mathias forsker i læreres lederskab, skolens selvevalueringspraksis og i kreative, kunstneriske forskningsmetoder.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.