Danshistorien och dess aktörer

Helle Winther
Institut for Idræt, Københavns Universitet


Gayle Kassing
History of Dance: An Interactive Arts Approach
309 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2007
ISBN 978-0-7360-6035-6


As the sun rises, hunters armed with spears crouch in the brush waiting. The animals approach and the hunt begins. Before dawn, the men had performed their dance to ensure a successful hunt and appease the gods for the animal they would kill for food. Tonight the shaman will lead the community to celebrate the success of the hunt by dancing in the sacred grove at the top of the hill. (Kassing, 2007, p. 25).

 

Efter en overordnet introduktion drages læseren fra første færd i Gayle Kassings bog ind i en fascinerende historie om dansens udvikling med et væld af eksempler, der starter med shamanistiske og egyptiske danse fra tidernes morgen og bevæger sig ind over renæssancens hofdanse og den romantiske og klassiske ballet i det 19. århundrede. Bogen, der primært er fokuseret på rødderne til den amerikanske danse- og især ballethistorie spænder desuden over broadway musicals, breakdance og Contemporary African American Dancers.

Bogen er opdelt i 4 dele. Første del er introducerende og giver indblik i og redskaber til at studere dans i en historisk kontekst.

Anden del handler om den tidlige dansehistorie og starter med et præhistorisk fokus på dansens oprindelse. Her beskriver Kassing, hvordan dansen var en uadskillelig del af det sociale og religiøse liv. Der blev danset i alle livets faser – til fødsel, bryllup og begravelse. Også frugtbarhedsritualer, healingprocesser og maskedanse har ifølge Kassing været en naturlig del af livsudtrykket. I denne del beskrives også middelalderens religiøse og kirkelige danse, samtidigt med at læseren får et glimt af både commedia dell’Arte og middelalderlige danseepidemier.

I bogen tredje del beskriver Kassing den moderne historie fra renæssancen til det 20. århundrede. Det 16. og 17. århundrede var ifølge forfatteren en rig periode i dansehistorien i specielt Italien Frankrig og England, og hun fokuserer her primært på de franske hofdanse og den tidlige ballet under blandt andet kong Louis Xlll (1601-1643) og Louis XlV (1638-1715). Sidstnævntes dansetalenter var meget veludviklede og han blev berømt for rollen som Le Roi Soleil – solkongen.

De sidste kapitler i denne del af bogen handler om den romantiske og klassiske ballet i det 19. århundrede.  Den romantiske ballet udviklede sig på samme tid som den industrielle revolution og romantikken, der begyndte som en litterær bevægelse i Tyskland. Kassing beskriver her både italienske og franske personligheder herunder Filippo Taglioni (1777-1871) og den danskfranske August Bournonville (1805-1879). Også den klassiske ballet, der primært udviklede sig i Rusland i den sidste halvdel af det 19. århundrede, portrætterer Kassing gennem fremtrædende personligheder. Bogens tredje del afsluttes på forfriskende vis med en beskrivelse af de unikke amerikanske minstrel shows, der gennem dans, rytme og teater på satirisk vis debatterede politik og aktuelle begivenheder.

Bogens fjerde del er et portræt af det 20. århundredes amerikanske dans og starter med en levende introduktion til 1920’ernes dansefeber. Tango, ragtime, foxtrot og jazz age er nogle af de begreber, der lyser ud af siderne. Også i denne del af bogen optræder et righoldigt persongalleri, der bevæger sig over i den nye moderne dans, hvor Kassing fortæller om berømtheder som Loie Fuller (1862-1928), Ruth St. Denis (1877-1968) og ikke mindst solodanserinden Isadora Duncan (1878-1927), som revolutionerede dansen ved at danse med bare fødder med kontakt til flow og solar plexus.

De sidste kapitler i bogen handler om tiden fra 1930-1944, om efterkrigsperioden 1945-1959 og endelig faserne fra 1960-2000.

I denne del af bogen toner blandt andet Dance Theatre of Harlem frem. Inspireret af Martin Luther King, Jr. ønskede Arthur Michell at give Harlem børn muligheder for at arbejde med kunst og dans. Derfor grundlagde han det senere så verdensberømte kompagni. I det hele tages imponeres man som læser over de mange dansere og koreografer, der er med til at sætte nye spor og bringe dansen ind i nye tider. Det gælder Steve Paxtons arbejde med contactimprovisation og det gælder de nye udviklingstendenser, der blev initieret gennem dansere, der egentlig var stærkt også klassisk skolede igennem New York City Ballet og American Ballet Theatre. Den postmoderne æra i dansehistorien beskrives af forfatteren som værende grænsebrydende i både form og indhold.

Gayle Kassings bog er meget velskrevet og godt struktureret. Som læser ledes man gennem tidsperioderne med mange detaljer og, som det også fremgår af anmeldelsen, møder man utallige portrætter af dansere og koreografer gennem tiden. Også de skiftende samfundsmæssige og politiske tendenser skitseres kort, hvorved dansens historie træder tydeligere frem som en kunst- og udtryksform, der er uuadskillelig fra tidsperiode, kultur og samfund.

Bogen er hele vejen igennem meget beskrivende i sin form. Med de mange personportrætter kan Kassings bog dermed placeres som en blanding af et opslagsværk og en historisk bog. Som opslagsværk er den et glimrende leksikon, der hurtigt giver overblik og mulighed for at springe rundt alt efter formål og interesse. Som historisk værk mister anmelderen til tider pusten, fordi nysgerrigheden på de enkeltstående tendenser og personer kun lige når at blive vakt, før et nyt emne bringes på banen. Der savnes således analyser og en klarere afgrænsning, hvorved udvalgte tendenser og personligheder kunne beskrives mere dybtgående. Det ændrer ikke ved at bogen er en imponerende og fascinerende rejse i tid, og selv om den sidste del fokuserer på det amerikanske landskab, kan en europæer med interesse for dans i fortid nutid og fremtid få stort udbytte af at læse History of Dance.

 

 

© Helle Winther 2008

 


Köp boken från Adlibris.se
Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra eLounge.dk

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.