Universitetslektor/-adjunkt i idrott, inriktning didaktik, till Örebro universitet

orebro-universitet300x180Universitetslektor eller universitetsadjunkt i idrott, inriktning didaktik (ORU 2.2.1-38/2013)

Vid Örebro universitet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Idag ges utbildningar på grundnivå inom Tränarprogrammet, Management in Sport and Recreation och Grundlärarprogrammet. På grund- och avancerad nivå ges Ämneslärarprogrammet och på avancerad nivå ges Masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Inom forskningen sker en spännande utveckling inom miljön RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) med en rad externt finansierade forskningsprojekt. Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap har för närvarande 18 antagna doktorander.

Vi söker nu en ny medarbetare för att bredda och fördjupa vår kompetens.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för tjänsten är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer. Vidare studeras innehållsliga aspekter som undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt synsätt på kropp, rörelse och hälsa.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration samt forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Den största delen av arbetsuppgifterna utgörs av undervisning inom de pedagogiska/didaktiska kurserna inom lärarutbildningen, med inriktning idrott och hälsa. Undervisning kan också förekomma inom andra utbildningsprogram och kurser, såväl på grund-, avancerad och forskarnivå.

Innehavaren av tjänsten förväntas bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet och forskningsmiljön vid Örebro universitet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) eller har annan teoretisk kompetens som tillsammans med för arbetsuppgiften relevant erfarenhet från ämnesområdet prövas ge motsvarande grundläggande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Förmågan att självständigt utveckla och leda forskningsprojekt är meriterande. Erfarenhet av forskarutbildning och forskning inom området idrottsdidaktik ses som meriter.

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Allmänna önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete Dokumenterad mycket god samarbetsförmåga är en förutsättning. Förmåga att undervisa även på engelska är en merit. Därutöver fästs vikt vid förmåga att leda, utveckla och informera om forskning och utbildning.

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Övrigt
Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Jan Mustell 019-30 39 35 eller jan.mustell@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida(www.oru.se/ledigajobb) genom att klicka på knappen “Ansök” i den aktuella annonsen.

Följande handlingar ska alltid bifogas elektroniskt innan sista ansökningsdag, enligt vår mall för läraransökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av Vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av betyg/intyg
  • Elektroniska dokument av vetenskapliga skrifter som åberopas (högst tio arbeten)

Du ska i ett senare skede vara förberedd på att skicka vetenskapliga skrifter och publikationer som inte kan bifogas elektroniskt i direkt samband med ansökan. Mer utförlig information om detta får du av handläggare per e-post.

Sista ansökningsdag är 28 mars 2013. Välkommen med din ansökan!

Mall för hur du ansöker till våra läraranställningar hittar du i här.

Vi är just nu inne i en övergångsperiod för Örebro universitets ansökningsförfarande (läraranställningar). Vi övergår ifrån att skicka ansökningshandlingar per post till att istället ansöka ”elektroniskt”. Gå till tjänstens och sök!

Fackliga företrädare är Owe L Johansson (SACO), Katarina Hjärtmyr (OFR) och Odd Johansson (Seko) Samtliga nås via växeln 019-303000.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.