Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning på sport management till Malmö universitet. Sök senast den 22 november 2019

0
2

REK 2019/256

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera och genomföra undervisning inom sport management samt handleda examensarbeten inom kunskapsfältet idrottsvetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:

  1. Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom idrottsvetenskap alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
  2. Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

  • Tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet.
  • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande för denna anställning är:

  • Doktorsexamen i idrottsvetenskap
  • Tidigare erfarenhet av handledning av examensarbeten
  • Tidigare erfarenhet av digital undervisning på engelska
  • Dokumenterad kunskap om idrott och genus

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prefekt Torun Mattsson tel. 040-665 81 78
Biträdande prefekt Gun Normark tel. 665 82 30
HR-specialist Christina Magnusson tel. 040-665 70 21

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-11-22.

Ansökan skall innehålla

  1. Styrkt meritförteckning
  2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  3. Pedagogisk avsiktsförklaring
  4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
  6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
  7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning.
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer [REK 2019/256], i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer [REK 2019/256].

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 40% med tillträde 2020-01-01 tillsvidare, dock längst t o m 2020-06-30. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!

Print Friendly, PDF & Email
Previous articleWomen in Sport and Physical Activity Journal, Volume 27, 2019, Number 2: Women in Sport Coaching
Next articleJournal of Sport Management, Volume 33, 2019, Issue 5: Sport for Social Change: Bridging the Theory–Practice Divide

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.