More
  Home Tags Tony Collins

  Tag: Tony Collins

  Sport in History, Volume 41, 2021, Issue 3

  Sport in History encourages the study of sport to illuminate broader historical issues and debates. Includes an extensive reviews section, an annual compendium of sports-related accessions to British archives and a 'Sport in Public History' section. The Forum Editor’s pick from the current issue: ’Book review: Sport and the New Zealanders: a history [Greg Ryan and Geoff Watson] by Tony Collins.

  Well-written, comprehensible, and comprehensive study of football’s early history

  The checkered history of early football, with its great variety of codes for the game, is thoroughly investigated in Tony Collins’ How Football Began: A Global History of How the World's Football Codes Were Born (Routledge). We know how it went, with Association Football rules ending up the winner, but, according to our reviewer Bente Skogvang, how and why that happened is what Collins’ excellent study is all about. And there is by no means a clearcut answer.

  Introductory reader on sport and politics that has much to recommend it

  Capitalism and Sport: Politics, Protest, People and Play by Michael Lavalette (ed.) examines the relationship between capitalism and sport by exploring the tensions that exist within sport from two distinct perspectives: the politics of sport and the politics in sport. Russell Holden’s review highlights the good points as well as the drawbacks.

  Den moderna tävlingsidrottens politiska ekonomi – en historisk översikt

  Tobias Stark har läst en historiematerialistisk analys av idrotten i samhället, Tony Collins’ Sport in Capitalist Society: A Short History, en bok med många övergripande frågeställningar som i stort sätta alla får i stort sett tillfredsställandet svar.

  Prizewinning historical account of Rugby Union in England

  The winner of the Aberdare Literary Prize for Sports History for 2009, A Social History of English Rugby Union by Tony Collins, is appreciatively and critically reviewed by Malcolm MacLean.

  Idrottshistoriska pionjärer går i pension

  Johnny Wijk Historiska institutionen, Stockholms universitet  Tony Collins (red) Sport as History: Essays in Honor of Wray Vamplew 230 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2011 ISBN 978-0-415-57500-3 I mitten av 1970-talet började några enstaka historiker, ekonomhistoriker och sociologer att publicera vetenskapliga skrifter som behandlade idrottens utveckling och roll i samhället. Idrottshistoria som akademiskt fält var dock långt ifrån något självklart och de första pionjärerna möttes av viss skepsis i...

  Idrott och alkohol

  Torbjörn Andersson Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola Om det finns en fråga där svensk idrott länge skilt ut sig från många andra länders sport, så är det i avståndstagandet till alkoholen. Om man fokuserar på förbindelserna mellan sport och alkohol i Storbritannien och Sverige framstår det som vi har att göra med två helt olika idrottskulturer. Detta kan man slå fast efter...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial