More
  Home Tags Svend Aage Sørensen

  Tag: Svend Aage Sørensen

  Kampen om egoet

  Fremtidens elitetræner skal, hævder Svens Aage Sørensen i denne artikel, kunne lede sine udøvere i, hvornår egoet er en konstruktiv drivkraft i deres karriere, og hvornår det i sidste ende ender med at blive en stopklods. Ydermere skal fremtidens elitetræner kaste lys på egne drivkræfter og motiver. Hvornår står eget ego i vejen for en meningsfuld relation til udøveren, kollegaer og andre samarbejdspartnere.

  Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Målsætning

  Denna artikel är den tredje i en serie av tre, skrivna av Svend Aage Sørensen som är chefstränare vid Elitetalentcenter Aarhus i badminton och extern lektor på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet. Här handlar det om målstyrning i relation till lärande å ena sidan och till prestation å den andra, och vilka skillnader som uppstår i det ena respektive det andra fallet.

  Sproget om sport og samfund der blev væk: Djævelen ligger i detaljen

  Denna artikel är den andra i en serie av tre, skrivna av Svend Aage Sørensen som är chefstränare vid Elitetalentcenter Aarhus i badminton och extern lektor på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet. Här handlar det om hur förenkling av de bilder och modeller vi använder i olika sammanhang lätt kan bli missvisande. Djävulen sitter som bekant i detaljerna...

  Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Viden

  Denna artikel är den första i en serie av tre, skriven av Svend Aage Sørensen, som är chefstränare vid Elitetalentcenter Aarhus i badminton och extern lektor på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet. Det handlar om kunskap, i första hand i en elitidrottssammanhang men också i en bredare, samhällelig kontext. Hur vi talar om kunskap, hur vi förmedlar den – särskilt när den är komplex.

  Sproget om sport der blev væk. Del 3

  I tre featureartiklar, som publicerats under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det tredje avsnittet diskuterar han med utgångspunkt i sin verksamhet som badmintontränare vid Elitetalentcenter Aarhus en rad idrottsliga dualismer utifrån en dialektiskt synsätt.

  Sproget om sport der blev væk. Del 2

  I tre featureartiklar, som publiceras under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det andra avsnittet kritiserar han den alltför kategoriska uppdelningen i kropp och psyke inom idrottscoachning, där han istället förespråkar en dialektisk ansats. Han landar därvid i Tim Gallweys klassiska Inner Game-strategi.

  Sproget om sport der blev væk. Del 1

  I tre featureartiklar, som publiceras under tre onsdagar i följd, kommer Sven Aage Sørensen att undersöka idrottens språk. I det första avsnittet går han i närkamp med begreppen dualism och dialektik och hur dessa skilda synsätt kan spåras inom idrottens språk och praktik, och hur de också leder till olika förhållningssätt när det gäller måluppfyllelse.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial