More
  Home Tags Suzanne Lundvall

  Tag: Suzanne Lundvall

  Värdefull om än överteoretiserande avhandling om vägen till fördjupat lärande

  Heléne Bergentoft disputerade i maj 2019 på avhandlingen Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv (Göteborgs universitetet), i vilken hon ådagalade samband mellan undervisning och lärande av rörelseförmåga samt transfer av kunnande. Suzanne Lundvall reder ut teoretiska utgångspunkter och begrepp i denna inte helt lättlästa men väl läsvärda bok.

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 10, 2019

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

  Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object

  In this article by Marie Graffman-Sahlberg, Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall, critical questions are being raised about the enforcement of learning a particular health practice in school physical education (PE). The aim of the study was to explore upper secondary students’ learning and understandings of a specific learning object, aerobic fitness and how this influences health, after participating in a period of a longer lab work in physical education.

  Measurement in Physical Education and Exercise Science, Volume 23, 2019, Issue 3

  MPEES covers a wide variety of subjects in the area of measurement research in physical education and exercise science. Each journal section is devoted to theoretical and methodological issues in measurement and statistics. This journal is essential reading for anyone who has a use for quality measurement information in the fields of physical education and exercise science.

  Avhandling som på ett intressant sätt väver samman olika sociologiska perspektiv på mäns tal om och förståelse av hälsa, kropp och fysisk aktivitet

  Suzanne Lundvall har läst “I have a pacemaker and hip replacement, but I’m up and running”: Rural Norwegian men’s meanings related to health. body and physical activity, en doktorsavhandling av Stein Egil Kolderup Hervik (Norges idrettshøgskole) som hon uppskattar och rekommenderar, inte minst för dess innovativa bruk av lekmannaperspektivet.

  Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa: Rapport från Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22 till 23 november 2017 i Halmstad

  2017 års SVEBI-konferens arrangerades av Högskolan Halmstad tillsammans med SVEBI, SIPF och SNAFA och fick beteckningen Nordisk idrottsvetenskaplig konferens. Läs den fylliga konferensrapporten av Alexander Jansson, Matilda Lindberg och Sepandarmaz Mashreghi, samtliga doktorander vid Malmö universitet.

  Sport, Education and Society, Volume 22, 2017, Issue 6

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society as well as from all professionals with theoretical and empirical interests relating to policy, curriculum, social inclusion, equity and identity, and progressive educational development in physical activity, health and sport.

  Idrottslärare skriver om sin undervisning

  Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.

  Den samme kritikk, den samme diagnose – et skifte må til i utdanningen av kroppsøvingslærere!

  I antologin I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien sammanställd av Erik Backman och Lena Larsson, pekar många bidrag åt samma håll; en nyttig upprepning, menar vår recensent Øyvind Førland Standal.

  Idrott och pedagogik

  Hans-Eric Olson Fil dr, statsvetare VID LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM HAR det sedan tjugotalet år bedrivits organiserad forskning i idrottspedagogik under ledning av Lars-Magnus Engström. Verksamheten har varit framgångsrik. Engström har skolat en professor och ett knappt tiotal doktorer. Flera är på väg. I Pedagogiska perspektiv på idrott, sammanställd av Engström och Karin Redelius, får vi i 15 artiklar av 11 författare en lägesrapport...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial