More
  Home Tags Stig Arve Sæther

  Tag: Stig Arve Sæther

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 12, 2021

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport studies journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes by Marte Bentzen & Kristin Vindhol Evensen.

  “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study

  In this peer review article for Scandinavian Sport Studies Forum, Max Bergström, Guro Strøm Solli, Øyvind Sandbakk and Stig Arve Sæther present a case study of an Norwegian elite female cross country skier who successfully balanced the dual career of a world-class athlete and medical student. The authors highlight contextual factors facilitating and impeding the dual career development. The participant Astrid Uhrenholdt Jacobsen was a Norwegian student-athlete between 2005 and 2020.

  Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 3, 2021

  The purpose of the Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology is to collect and disseminate knowledge and experiences between researchers, practitioners, athletes, coaches and others with interest for sport psychology. .It is an open access journal published yearly. The Forum Editor’s choice from the current issue: The balancing act of combining school and football in the transition from a non-professional club into junior-elite academy football by Marius Solhaug, Rune Høigaard, Stig Arve Sæther.

  Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere

  Den här referentgranskade artikeln av Stig Arve Sæther, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen och Martin Erikstad undersöker hur unga fotbollspelare upplever att kombinera gymnasiestudier med att spela fotboll på hög nationell nivå. Närmare bestämt studeras hur dessa ungdomar handsklas med det som i internationell forskningslitteratur kallas ”dual career”. Flera faktorer befanns vara av avgörande betydelse för hur framgångsrika ungdomarna var, i skolan och på planen.

  Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football

  This peer-reviewed article by Stig Arve Sæther, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen and Martin Erikstad examines how young football players experience combining high school studies with playing football at a high national level. More specifically, they study how these young people deal with what in the international research literature is called "dual career". Several factors were found to be crucial to how successful the young people were, in school and on the pitch.

  Blandet fornøjelse – gode og mindre gode norske indspark

  Nu finns läroböcker i idrottsvetenskap på alla skandinaviska majoritetsspråk; det senaste tillskottet är norska antologin Idrettsvitenskap: Perspektiver og praksis, sammanställd av Stig Arve Sæther (Universitetsforlaget). I den medverkar några av de främsta norska idrottsforskarna, samt därtill en svensk och en dansk. En annan dansk idrottsforskare tog på sig att recensera boken för idrottsforum.org, Ulrik Wagner, och från honom blev det både ris och ros.

  En lättillgänglig introduktion till tränarrollens komplexitet

  Stig Arve Sæther har ställt samman antologin Trenerroller, med merparten bidrag författade av kolleger på NTNU i Trondheim. Vi bad Robert Svensson läsa boken, och hans väl genomförda recension lyfter fram bokens styrkor såväl som dess svagheter.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial