More
    Home Tags Stan Nix

    Tag: Stan Nix

    Kraft från ovan

    Dagmar Dahl Norges Idrettshøgskole Stan Nix Sports Stories and the Bible 184 sid, hft. Carlsbad, CA: Magnus Press 2003 Senest ved årets presidentvalg i USA har vi kunnet erfare at amerikansk kristenliv har – forenklet uttrykt – en litt annen fremtoning enn det som vi til vanlig opplever i Nord-Europa. Den amerikanske sosiologen Bellah utviklet en gang konseptet om den så kalte ”civil religion”, noe...