More
    Home Tags Solveig Skovmose Vinther

    Tag: Solveig Skovmose Vinther

    Hen imod beruselsens fænomenologi – ’sund’ idræt med ’usund’ alkohol? Om en ph.d.-afhandling fra Århus

    Henning Eichberg fortsätter sin utforskningen av olika fenomenologiska aspekter på idrott och samhälle så som de framkommer i nordiska doktorsavhandlingar. Nu handlar det om berusningens fenomenologi i Solveig Skovmose Vinthers avhandling Alkohol i den danske idrætsverden - mellem vision og virkelighed.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial