More
  Home Tags Motorik

  Tag: motorik

  Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser, forskarutbildningskurser och uppdragsutbildningar vid GIH. I grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska och på avancerad nivå sker den stundtals på engelska. Innehavaren av anställningen förväntas delta i såväl nationella som internationella forskningsprojekt inom ämnet idrottsvetenskap.
  Fredagen den 11 mars klockan 13:00 disputerade Anna Tidén i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering. Opponent var professor Göran Patriksson vid Göteborgs universitet, och Annas handledare har varit professor Karin Redelius och docent Suzanne Lundvall vid GIH.
  The International Journal of Sport Psychology publishes empirical and theoretical contributions in the human movement sciences from all over the world. Manuscripts related to psychology, sport pedagogy, exercise and sport performance are suited to the Journal's scope. Special issue on perfectionism in sport and dance
  The International Journal of Sport Psychology publishes empirical and theoretical contributions in the human movement sciences from all over the world. Manuscripts related to psychology, sport pedagogy, exercise and sport performance are suited to the Journal's scope.
  The International Journal of Sport Psychology publishes empirical and theoretical contributions in the human movement sciences from all over the world. Manuscripts related to psychology, sport pedagogy, exercise and sport performance are suited to the Journal's scope.
  The International Journal of Sport Psychology publishes empirical and theoretical contributions in the human movement sciences from all over the world. Manuscripts related to psychology, sport pedagogy, exercise and sport performance are suited to the Journal's scope.
  Föreningen för psykomotorik och föreningen GCI inbjuder till symposium kring rörelseglädje och inspiration den 3–4 oktober 2014, Danderyds gymnasieskola, Stockholm. Aktuell forskning och praktisk tillämpning av rörelsens betydelse för barns och ungdomars lärande och utveckling. Våra föreläsare och inspiratörer Tilde Björfors Professor i nycirkus och...
  Befattning FD i pedagogik, docent och lektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, 205 06 Malmö E-post Hemsida Forskningsinriktning Relationer mellan motorik/fysisk aktivitet och lärande Motorikobservation och –träning i skola, förskola och förening. Idrott och hälsa, idrottsundervisning Pågående projekt Effects...
  Har du lige perfektioneret din tennisserv eller lært nye dansetrin? Så tag en løbetur bagefter, det kan hjælpe din hjerne til at huske bevægelserne bedre og mere præcist. Det viser helt ny forskning fra Institut for Idræt på Københavns...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial