More
  Home Tags Mats Greiff

  Tag: Mats Greiff

  Hästkapplöpningar och kapitalismens framväxt i Storbritannien

  I Mike Huggins nya bok Horse Racing and British Society in the Long Eighteenth Century (Boydell Press) letar författaren sig ned till den moderna hästsportens rötter och sätter in den i en kulturell, social, politisk och ekonomisk kontext. Mats Greiff, historiker med stort intresse för hästsport och socialhistoria läser Huggins bok med historiografisk blick, och hittar mycket att glädjas åt.

  Ny bok om hästkapplöpningssporten och dess osäkra framtid

  Med sin bok The Global Horseracing Industry: Social, Economic, Environmental and Ethical Perspectives (Routledge) ville författarna Phil McManus, Glenn Albrecht och Raewyn Graham ta ett nytt grepp på hästkapplöpningssporten. Läs om hur de lyckades med sin ambition i Mats Greiffs kunniga och kritiska recension.

  Viktigt men inte invändningsfritt bidrag till svensk idrottshistorisk forskning

  Den 28 maj 2015 disputerade Nils-Olof Zethrin vid Örebro universitet på den idrottshistoriska avhandlingen Mellan masskonsumtion och folkrörelse: Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden. Fakultetsopponent var Mats Greiff, och hans opposition publiceras här i recensionens form.

  Den amerikanska drömmen och hästkapplöpningsindustrin

  Mats Greiff har läst historien om ungstoet Rachel Alexandra, som blev Horse of the Year 2009, i Six Weeks in Saratoga: How Three-Year-Old Filly Rachel Alexandra Beat the Boys and Became Horse of the Year av Brendan O’Meara.

  Fotboll på italienska

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högskola  Malena Johansson & Mats Lerneby Disamore: Makten, maffian och fotbollen 223 sidor, inb. Stockholm: Forum 2010 ISBN 978-91-37-13545-8 Att Silvio Berlusconi, Italiens politiskt starkaste man under många år, är en av huvudintressenterna i AC Milan är väl bekant för de flesta intresserade av fotboll och politik. Men att Berlusconis anknytning till fotboll inte är ett undantag inom den italienska maktsfären...

  Exploatering, kapitalackumulation och idrott

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högkola  Ben Carrington & Ian McDonald (red) Marxism, Cultural Studies and Sport 250 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Routledge Critical Studies in Sport) ISBN 978-0-415-37541-2 Såväl svenska som internationella arbeten inom idrottsvetenskapens område är ofta empiritunga. Det innebär inte att de är teorilösa. Tvärtom finns det i de stora berättelserna ofta tydliga och fruktbara anknytning till begrepp som professionalisering och kommersialisering, vilket hjälper...

  Om hästsportkultur i vid mening

  Leif Yttergren Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm  Mats Greiff & Susanna Hedenborg(red) I sulky och sadel: Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria 223 sidor, inb., ill. Stockholm: Carlssons 2007 ISBN 978-91-7331-068-0 Vem kunde tro för några år sedan att det på kort tid skulle utkomma tre svenska böcker om hästsport och att hästsport därmed skulle bli en av de mer utforskade enskilda idrottsgrenarna inom det idrottshistoriska fältet. Antologin I sulky...

  Inspiration för forskning

  Leif Yttergren Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm  Mats Fransson (red) Travet i våra hjärtan: En antologi om sporten och spelet genom tiderna 503 sidor, inb., ill. Stockholm: Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 2006 ISBN 978-91-976505-0-2 Hästsport verkar vara inne just nu. På senare tid har det utkommit flera böcker som ur skilda perspektiv tar upp hästsporten, vilket är välbehövligt. Det har länge funnits behov av grenspecifika idrottshistoriska...

  Baseball eller cricket? Cricket eller baseball?

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högskola  George B. Kirsch Baseball and Cricket: The Creation of American Team Sports, 1838–72 277 sidor, hft., ill. Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2007 ISBN 978-0-252-07445-5 USA framstår för många européer som ett märkligt idrottsland. Det skiljer sig markant från idrotts-Europa genom att de största amerikanska sporterna baseball och amerikansk fotboll aldrig har fått något riktigt genomslag på denna sida...

  ”Grundläggande och relevant”

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högskola Martin Polley Sports History: A Practical Guide 186 sidor, hft. Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2007 ISBN978-1-4039-4075-9 Martin Polley, lektor i Sport vid University of Southampton, pläderar i sin nyutkomna idrottshistoriska metodbok för att ett historiskt perspektiv är nödvändigt om man vill ha djupare insikter i dagens idrottsvärld. Med en mängd olika exempel visar han på hur historia ofta brukas inom sportens...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial