More
  Home Tags Martin Erikstad

  Tag: Martin Erikstad

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 12, 2021

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport studies journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes by Marte Bentzen & Kristin Vindhol Evensen.

  Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere

  Den här referentgranskade artikeln av Stig Arve Sæther, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen och Martin Erikstad undersöker hur unga fotbollspelare upplever att kombinera gymnasiestudier med att spela fotboll på hög nationell nivå. Närmare bestämt studeras hur dessa ungdomar handsklas med det som i internationell forskningslitteratur kallas ”dual career”. Flera faktorer befanns vara av avgörande betydelse för hur framgångsrika ungdomarna var, i skolan och på planen.

  Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football

  This peer-reviewed article by Stig Arve Sæther, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen and Martin Erikstad examines how young football players experience combining high school studies with playing football at a high national level. More specifically, they study how these young people deal with what in the international research literature is called "dual career". Several factors were found to be crucial to how successful the young people were, in school and on the pitch.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial